فایل ورد تحليل مقايسه اي رهبري تحول گرا و رهبري تعامل گرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليل مقايسه اي رهبري تحول گرا و رهبري تعامل گرا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

رهبری به عنوان یک از مهمترین جنبه های مدیریت به شمار می رود زیرا مهمترین عاملی است که به طور وسیعی در جهت سلامت عمومی سازمانها و مردم فعالیت میکند. تاکنون نظریات گوناگونی در توضیح سبکها و نظریات مربوط به رهبری ارائه شده است که از مهمترین آنان میشود به رهبری تحول آفرین و تعامل گرا اشاره کرد. در این مقاله ابتدا به تعریف و تحلیل هرکدام از این نظریات پرداخته شده و بعد ویژگیها و نقاط قوت و ضعف این دو نظریه را مورد بررسی قرار گرفته شده است و بعد نظرات نظریه پردازان و دانشمندان مورد تحلیل قرارگرفته شده است و بعد دو نظریه مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته شده تا بتوان به نقاط قوت و ضعف دو نظریه دست پیدا کرد و اثربخشی هرکدام در سازمان را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که این دو سبک رهبری باید در سازمان بهصورت متمایز پیاده شود یا میتوان ترکیبی از این دو سبک را در سازمان به کاربرد.

لینک کمکی