فایل ورد تحليلي برتلف قهري عين مستاجره در مدت اجاره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تحليلي برتلف قهري عين مستاجره در مدت اجاره :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

اجاره عقدی تملیکی , معوض و عوضین در عقد اجاره منفعت و اجاره بها یا مال الاجاره است و آنچه مورد انتقال قرار می گیرد منفعت است نه عین مستاجره ولی قانون گذار در ماده 483 قانون مدنی تلف عین مستاجره را موجب انفساخ عقد و در ماده496 موجب بطلان عقد می داند . برای پاسخ به تعارض مواد 483 و 496 قانون مدنی و انتخاب اصطلاح بطلان یا انفساخ , به نظر می رسد با توجه به ماهیت و مبنای انتقال مالکیت در عقد اجاره , تلف قهری عین مستاجره موجب باطل شدن عقد می شود منتها بدون تاثیر قهقرایی یعنی این بطلان در گذشته اثر ندارد و عقد را نسبت به آینده و به میزان تلف بی اثر می کند . مقاله حاضر به چرایی اعتقاد به این نظر پرداخته و نتیجه را پس از تتبع در نظرات فقهی و حقوقی ارائه می نماید

لینک کمکی