فایل ورد جايگاه مديريت استراتژيک و کاربرد آن در مديريت منابع انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جايگاه مديريت استراتژيک و کاربرد آن در مديريت منابع انساني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه جهانی شدن اقتصاد توجه بیشتر سازمانها به منابع انسانی را ایجاب مینماید. برای کسب مزیت رقابتی در شرایط کنونی جهان, در نظر گرفتن منابع انسانی بعنوان یک عامل استراتژیک ضروری شده است. در چند ده ه اخیر رویکرد جدیدی در حوزه مدیریت تحت عنوان مدیریت استراتژیک مطرح شده است و در موضوعات درسی شاخه های گوناگون مدیریت در دانشگاه ها نیز اهمیت و جایگاه خاصی پیدا نموده است. این رویکرد در همه جنبه های مدیریت منابع انسانی کاربرد موثر داشته است. رویکرد استراتژیک در مدیریت منابع انسانی سبب میشود تا مدیریت منابع انسانی از سطح فنی - عملیاتی و تاکتیکی به سطح برنامه ریزی بلند مدت واستراتژیک ارتقا یابد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به معنی دوراندیشی و برنامه ریزی جامع در زمینه جذب, بهسازی, نگهداری و به کارگیری موثر منابع انسانی است.

لینک کمکی