فایل ورد جرم انگاري بهره کشي از کودکان در نظام کيفري ايران و اسناد بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جرم انگاري بهره کشي از کودکان در نظام کيفري ايران و اسناد بين الملل :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی فایل ورد جرم انگاري بهره کشي از کودکان در نظام کيفري ايران و اسناد بين الملل می پردازد چرا که قوانین ایران با توجه به پیشرفتهای حقوق کیفری, در پرتو یافته های جرم شناسی و با توجه به معاهدات و اسناد بین المللی خلا های فراوانی در زمینه حقوق کودک دارد که تنها با مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی و مقررات داخلی میتوان این خلا ها و نارساییها را روشن ساخت و در نتیجه راهکارهای اساسی را در جهت حمایت بیشتر از کودکان را ارائه داد. کودکان از آسیب پذیرترین افراد جامعه بشری محسوب میشوند. به همین جهت بسیاری از صلح جویان و مبلغات حقوق بشر از دیر باز تاکنون مردم را از هر قبیله و نژاد که بودند به ترحم, شفقت و گذشت از انتقام جویی دعوت میکردند. چرا که گاهی برای به اقرار درآوردن پدر یا مادری, کودکان آنان را در حضورشان زجر و شکنجه میدادند. هدف این مقاله بررسی مفهوم و مصادیق بهره کشی از کودکان در حوزه ی حقوق کیفری و تحولات قوانین مرتبط با حقوق کودک و بررسی جایگاه قوانین ایران برای جلوگیری از استثمار جنسی و اجتماعی کودکان در حمایت از حقوق کودک و همچنین ابهامات و چالش های موجود در رابطه با سیاست جنایی تقنینی ایران از نظر حمایت از کودکان در مقابل بهره کشی و میزان انطباق آن با مقررات بین المللی چگونه است و همچنین ارائه راهکار و پیشنهادهای در خصوص می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای خواهد بود.

لینک کمکی