فایل ورد دلايل حرمت ربا و رابطه بين ربا و قرض

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد دلايل حرمت ربا و رابطه بين ربا و قرض :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ربا در دین اسلام و دیگر ادیان الهی تحریم شده است و در خصوص ربا علما و فقها سخنان زیادی را مطرح کردند ربا علاوه بر ابن که ار لحاظ دینی منفور شناخته شده است با نگرش در سطح جامعه و توجه به سطح اقتصادی و معیشتی افراد قائل بدین موضوع میشویم که از این جهت نیز ربا دادن و رباخواری عمل ناپسندی میباشد. باگذشت زمان و تکامل شیوه های تولید و پیدا شدن جایگاهی برای سرمایه در کنار نیروی کار, عرصه جدیدی برای رفتار قرض پدید آمد. کشاورزان, پیشه وران و بازرگانانی که برای فعالیت اقتصادی سرمایه کافی نداشتند, به صاحبان پس انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنار قرضهای مصرفی, قرضهای تولیدی و تجاری شکل گرفت. سود و بهرهای که رباخواران از راه قرض دادن به افرادی که خواهان قرض میباشند نیز مشمول حرمت ربا میگردد هرچند این سود موردتوافق و تراضی طرفین عقد قرض باشد.

لینک کمکی