فایل ورد سازمانهاي يادگيرنده و ويژگي هاي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد سازمانهاي يادگيرنده و ويژگي هاي آن :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای سازمانها در قرن بیست و یکم, مستلزم شناخت تغییرات تاثیرگذار بر سازمان, چابکی و انعطاف در مواجه ه با تغییرات و افزایش قابلیت ها در ارتباط با تقاضاهای متنوع مراجعان است و تنها سازمانهای یادگیرنده این گونه اند. لذا, دنیای متغیر و رقابتی امروز, سازمان ها را مجبور به اعمال تغییراتی بنیانی در خود نموده تا بقای خود را حفظ کرده و به موفقیت نائل آیند. لذا محققان, یادگیری را عامل کلیدی, اصلی و مورد نیاز سازمانهایی می دانند که در صدد بقا در دنیای جدید اقتصادی امرو هستند. از اینرو, درک اینکه سازمان یادگیرنده چیست ویژگی های آن کدامند اهداف آن چیست ابعاد گروه یادگیرنده چیست موانع یادگیری آن کدام است در این مقاله مورد بررسی و اشاره قرار گرفته است.

لینک کمکی