فایل ورد شيوه مواجهه خانواده با بلوغ وهويت يابي فرزندان ازمنظر دين و روانشناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شيوه مواجهه خانواده با بلوغ وهويت يابي فرزندان ازمنظر دين و روانشناسي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

شیوه مواجهه خانواده با بلوغ ونوجوانی که مرحله ای حساس از رشد فرد است و درطی گذر از این دوره زیر بنای زندگی بزرگسالی وهویت فرد پی ریزی می شود حایز اهمیت بوده وآگاهی ازتغییرات جسمی, جنسی, روحی واجتماعی این برهه ی حساس از زندگی نوجوان بسیار ضروری است. بدین لحاظ این نوشتار با روش مطالعه ی اسنادی به بررسی رویکردهای متفاوت در مواجهه با بلوغ ونوجوانی وهویت یابی پرداخته است .این مقاله مناسب ترین شیوه ی مواجه ه با این مرحله از رشد را شیوه ای با رویکرد آموزشی-تربیتی می داند بر اساس نتایج این پژوهش ارائه ی آموزش های لازم به خانواده ها جهت تبیین این مرحله از رشد و استقبال والدین ازآن توصیه می گردد. این پژوهش به این سوال که: رویکرد صحیح و مواجهه تربیتی مناسب با بلوغ نوجوانان کدام است پاسخ می دهد.

لینک کمکی