فایل ورد عبرت آموزي و تجربه آموزي سازماني مديران از منظر اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد عبرت آموزي و تجربه آموزي سازماني مديران از منظر اسلام :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

از جمله روش های تربیتی قرآن کریم و نهج البلاغه, عبرت آموزی است. این شیوه مبتنی بر درس گرفتن از حوادث و دگرگونی های زندگی, تحولات تاریخی, حیات و مرگ افراد و سرنوشت قدرتمندان و بیدادگران و همانند اینهاست. حب نفس, قانون مندی و ضابطه مندی فعالیت های بشری, حسابگری, اندیشه ورزی و تاثیر پذیری انسان, مبانی این روش را تشکیل می دهد. دستیابی به بینش, بهره مندی از تجارب دیگران, بازداری از لغزش و گناه, شناخت عمیق تر توحید و معاد و در نهایت استفاده بهینه از باقیمانده عمر از پیامدهای تربیتی عبرت است. و با توجه به اینکه ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای سازمان ها در قرن بیست و یکم, مستلزم شناخت تغییرات تاثیرگذار بر سازمان, چابکی و انعطاف در مواجهه با تغییرات و افزایش قابلیتها در ارتباط با تقاضاهای متنوع مشتریان است و تنها سازمان های یادگیرنده این گونه اند. به همین خاطر سازمان ها برای یادگیری از تجربیات گذشتگان باید بتوانند به خوبی تجربیات گذشتگان را مکتوب کنند تا مدیران آینده به راحتی تجربیات قبلی را در اختیار داشته و از آنها عبرت بگیرند.

لینک کمکی