فایل ورد عدم اثر قهقرايي انحلال قرارداد و استثنائات آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد عدم اثر قهقرايي انحلال قرارداد و استثنائات آن :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

به رغم اینکه نظریه انحلال قرارداد, در قانون مدنی به عنوان یک خلا قانونی احساس می شود و نیازمند آنستکه قانونگذار این خلا را مرتفع سازد, در بادی امر نظریه انحلال زمانی در اصول حقوقی قراردادها مطرح می شود که قرار دادیصحیحا انشا شود و آثارش در یک بازده زمانی ادامه دارد و سپس با ایجاد سبب انحلال, موجبات پایان یافتن اعتبار قرار داد و سقوط تعهدات برجای گذاشته آن می انجامد, لیکن بررسی اثر انحلال قرار داد و وضعیت حقوقی, تصرفات قبل از ایجاد سبب انحلال قابل تامل است صرف نظر از اینکه در قانون مدنی نص صریحی در خصوص اثر قهقرایی انحلال به چشم نمی خورد مفاد ماده287 قانون مدنی درباب اقاله که وضعیت منافع از تاریخ انشا قرار داد تا ایجاد سبب انحلال راتبین نموده است با تسری این حکم در خصوص فسخ قرار داد می توان قاعده ی واحدی را استخراج نمود لذا در این جستار که به روش تحلیلی صورت گرفته, چنین برداشت می شود که اثر انحلال در حقوق موضوعه ایران, ناظربه آینده است و اثر قهقرایی ندارد و به تبع این قاعده تصرفات این مرحلهاصولا مالکانه محسوب می شوند لیکن استثنائاتی حسب مورد به عدم اثر قهقرایی انحلال و مالکانه بودن تصرف وارد است که مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.

لینک کمکی