فایل ورد مقايسه انتقال حرارت و افت فشار سمت پوسته در مبدل حرارتي پوسته و لوله حاوي نانوسيال آب/ آلومينا و مبدل حرارتي حاوي آب با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مقايسه انتقال حرارت و افت فشار سمت پوسته در مبدل حرارتي پوسته و لوله حاوي نانوسيال آب/ آلومينا و مبدل حرارتي حاوي آب با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي :
تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به شبیه سازی سه بعدی مقایسه سرعت, انتقال حرارت و افت فشار سیال سمت پوسته در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله حاوی نانوسیال آب/ آلومینا یک درصد حجمی و آب تحت شرایط جریان آشفته با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی پرداخته شده است. برای رسم و شبکه بندی هندسه مبدل حرارتی مورد نظر از نرم افزار گمبیت نسخه 2.2.30 استفاده شده است. در هر مبدل حدود 1000000 سلول وجود دارد. برای پردازش هندسه ایجاد شده نیز از نرم افزار انسیس فلوئنت نسخه 14.5 استفاده گردید. برای شبیه سازی رفتار حرارتی و رئولوژیکی نانوسیال مذکور از زبان برنامه نویسی سی در سربرگ تابع تعریف کاربر استفاده شد. نتایج بدست آمده از نرم افزار نشان دادند که استفاده از نانوسیال باعث افزایش نرخ انتقال حرارت, و کاهش در سرعت و افت فشار سمت پوسته در مقایسه با سیال پایه آب می شوند

لینک کمکی