فایل ورد بررسي کيفي اثر جنس صفحه ي دافع بر واجذب-يونش ليزري سورفکتانت سديم دودسيل سولفات با استفاده از طيف سنجي جرمي زمان پرواز ليزري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي کيفي اثر جنس صفحه ي دافع بر واجذب-يونش ليزري سورفکتانت سديم دودسيل سولفات با استفاده از طيف سنجي جرمي زمان پرواز ليزري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در میان روشهای متعدد طیف سنجی, طیف سنجی جرمی زمان پرواز لیزری یکی از دقیقترین و حساسترین تکنیکها برای تعیین ساختار و جرم مولکولها است. در این روش, نمونه ی مورد نظر در برابر تابش لیزر قرار گرفته و انرژی این فوتونها باعث تبخیر و سپس یونیزه شدن مولکولها می شود. در مرحله ی بعد, یونها در یک میدان الکتریکی کنترل شده, انرژی جنبشی لازم برای ورود به یک ناحیه ی عاری از میدان (لوله پرواز) را دریافت کرده و در انتهای این ناحیه, بسته به نسبت جرم به بار (m/z), در زمان های مختلف به آشکارساز میرسند. در پژوهش حاضر, نمونهای از سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات (SDS) بر روی صفحات فلزی مختلف (آلومینیم, مس و نقره) قرار داده شده و طیف جرمی زمان پرواز آنها تحت تابش لیزر با طول موج 1064nm ثبت شده است. نتایج نشان میدهد که جنس صفحهای که نمونه بر روی آن قرار میگیرد, بر نوع یونهای تشکیل شده, بخصوص یون مولکولی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

لینک کمکی