فایل ورد بررسي گزينش پذيري غشاي PMP در جداسازي مخلوط گازي ( CH4، CO2،( N2 , O 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي گزينش پذيري غشاي PMP در جداسازي مخلوط گازي ( CH4, CO2,( N2 , O 2 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

توجه ای که در دهه های اخیر به صرفه جویی در میزان مصرف انرژی صنایع معطوف شده در مهندسی شیمی نیز جایگاه ویژ ای یافته است. فرآیند جداسازی گازها توسط غشا بدون تغییر فاز اتفاق می افتد و به همین دلیل باعث کاهش هزینه ها می شود. در این پژوهش گزینش پذیری مخلوط گازهای ) 2N‘ 2O‘ 2CO‘ 4CH( توسط غشای PMP اصلاح یافته با نانو ذرات ) 3O2,ZnO ,Al 2TiO( با استفاده از نرم افزار Design Expert , مطالعه گردید. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد در فشار 3 بار و ترکیب درصد 20 درصد وزنی تیتانیوم اکسید , غشا گزینش پذیری بهترین عملکرد در جداسازی ترکیبات گازی به همراه داشت

لینک کمکی