فایل ورد بررسي نظري ساختارمولکولي و انتقال پروتون 2,6-دي آمينوپيريدين وسالسيليک اسيد ازطريق محاسبات تئوري تابعي چگال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي نظري ساختارمولکولي و انتقال پروتون 2,6-دي آمينوپيريدين وسالسيليک اسيد ازطريق محاسبات تئوري تابعي چگال :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

جامدات اسید باز به عنوان کاتالیزورها در بسیاری از فرایندها مختلف صنعتی از جمله : پالایش, پتروشیمی, مواد شیمیایی ویژه و با ارزش استفاده می شود . در این پژوهش, انتقال پروتون از واکنش بین 2و6- دی آمینو پیریدین و سالسیلیک اسید برای انجام محاسبه های نظریه ی تابعی چگال در سطح ( B3LYP / 6311 + G ( d , p انتخاب شد . محاسبه های بهینه سازی, فرکانس, انتقال های الکترونی در طیف سنجی مرئی – فرابنفش, انرژی اوربیتال های مرزی و NBO برای لیگاند 2و6دی آمینو پیریدینسالسیلیک اسید به کمک نرم افزار NWCHEM انجام شد. مقایسه پیک های ارتعاشی لیگاند انتقال پروتون تهیه شده و گونه های دهنده و پذیرنده پروتون, تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکولی در لیگاند را نشان می دهد. نتیجه های طیف سنجی نظری و تجربی همخوانی خوبی نشان می دهند. پیک های محاسبه ای طیف سنجی مرئی فرابنفش این لیگاند مربوط به انتقال های ILCT در هر دو گونه ی دهنده و پذیرنده با ویژگی n * p ) / 7 - n )می باشند. پیوندهای هیدروژنی H000N-0 و N - H0000 باعث پایداری ترکیب انتقال پروتون ذکر شده به مقدار 56- کیلوژول (مول می شوند.

لینک کمکی