فایل ورد بررسي و سنجش خواص آنتي اکسيداني گياه بهمن (چمن سوزني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي و سنجش خواص آنتي اکسيداني گياه بهمن (چمن سوزني) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این تحقیق, گیاه بهمن (چمن سوزنی) برای اولین بار مورد بررسی فیتوشیمایی قرار گرفته است. خواص آنتی اکسیدانی عصاره خام این گیاه با استفاده از دو روش احیاکنندگی و قدرت جذب هیدروژن پراکسید مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این بود که که عصاره خام این گیاه, خاصیت آنتی اکسیدانی تقریبا معادل BHAو بیشتر از آنتی اکسیدان سنتزی BHT دارد. همچنین با افزایش غلظت, میزان جذب هیدروژن پراکسید کاهش بیشتری داشته است. این بدین معنی است که با افزایش غلظت, خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره افزایش می یابد.

لینک کمکی