فایل ورد بررسي و مطالعه ترکيب ديزمودجيب و توتومر آن بر اساس محاسبات تابعي چگالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي و مطالعه ترکيب ديزمودجيب و توتومر آن بر اساس محاسبات تابعي چگالي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

اکثر ترکیبات دارویی, پروتئینها و ترکیبات فعال بیولوژیکی بدلیل جهت گیری های فضایی متعدد و همچنین تبادلات شیمیایی, دارای صورت بندیهای متنوعی میباشند. اهمیت این زیر ساختارها در تفاوتهای خواص بیولوژیکی این ترکیبات نمایان می گردد بگونه ای که هر کنفورمر یا توتومر پایدار می تواند خواص بیولوژیکی متفاوتی داشته و یا اینکه خاصیت دارویی نداشته باشد. این بدلیل تفاوت در نوع برهمکنش هایی است که با سیستم های بیولوژیکی موجود در بدن اتفاق می افتد. در این پایان نامه با علم بر مباحث مذکور به بررسی و مطالعه خواص ساختاری و صورت بندیهای ترکیب ویزمودجیب بعنوان یک دارو برای درمان سرطان کارسینوم سلول بازال با استفاده از روشهای محاسباتی بر مبنای مکانیک کوانتوم پرداخته شده است. برای این منظور از آنالیزهای متعدی برای بررسی ساختار از جمله بهینه سازی ترکیبات و توتومرهای موجود, پارامترهای ترمودینامیکی و آنالیز فرکانسهای ارتعاشی استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود دو ساختار پایدار کتونی و انولی برای ترکیب ویزمودجیب با نسبت جمعیتی متفاوت است

لینک کمکی