فایل ورد جريان هاي ثانويه در توربين توبوشارژر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد جريان هاي ثانويه در توربين توبوشارژر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

توربین توربوشارژرهای ورودی دوگانه در اغلب شرایط کارکردی با یک شارژ ورودی نامساوی تغذیه می شوند که این امر تاثیر زیادی بر پارامترهای عملکردی و رفتار جریان سیال دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر اضافه کردن ورودی دوم به توربین و تغذیه در حالت پذیرش مساوی و جزئی بر روی راندمان گرداب های ثانویه درون روتور توربین پرداخته می شود. در شرایط واقعی, فشار سطح فشاری و سطح مکشی متفاوت است. تاثیر بررسی این امر در اندازه و شدت ورتکس های گذرگاه و موقعیت مرکز آنها موضوع اصلی این مقاله می باشد. نتایج نشان داد که فشار سطح فشاری روی ورتکس نوک و ورتکس لبه انتهایی موثرتر از فشارسطح مکشی است. ورتکس پایه لبه حمله با تغییرات نسبت فشار سطحی تغییر نکرد. با کاهش فشار مرکز ورتکس نوک پره به محدوده ی لبه ی حمله منتقل شد و مرکز ورتکس پایه لبه حمله به سمت سطح فشاری حرکت کرد.

لینک کمکی