فایل ورد شبيه سازي تاثير فشار سوخت و جرم اجزاي متحرک روي نرخ تزريق سوخت افشانه يک موتور بنزيني پاشش مستقيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي تاثير فشار سوخت و جرم اجزاي متحرک روي نرخ تزريق سوخت افشانه يک موتور بنزيني پاشش مستقيم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

سامانه های سوخت رسانی تزریق مستقیم بنزین در محفظه احتراق که در سال های اخیر رشد زیادی ازنظر سهم تولید شرکت های خودروسازی داشته است, برای بهبود بازدهی موتورهای درون سوز بسیار موثر است. تزریق سوخت دقیق در این سامانه ها با تامین فشار سوخت ثابت و بدون تغییر امکان پذیر است. ولی در این سامانه ها به دلیل فشار زیاد سوخت, نوسان فشار به وجود می آید که دلیل آن حرکت تلمبه و سوزن افشانه است. در این پژوهش ابتدا مشخصات و سازوکار افشانه نوع BOSCH HDEV5.1 با استفاده از تصویر پرتونگاری آن بدست آمده است. سپس بر اساس این داده ها, افشانه و سامانه سوخت رسانی در نرم افزار AMESim شبیه سازی شده است. در انتها با استفاده از نمونه شبیه سازی شده, تاثیر فشار سوخت و جرم اجزای متحرک روی نرخ تزریق سوخت افشانه در سامانه موردبررسی قرارگرفته است. همچنین نرم افزاری که شبیه سازی ها با آن انجام شده با توجه به قابلیت های آن, برای شبیه سازی سامانه های هوشمند , بسیار مناسب است و برای کاهش هزینه های قبل از تولید می توان از این نرم افزار برای شبیه سازی های موردنظر استفاده کرد. طبق نتایجی که از شبیه سازی به دست آمده است, در افشانه با افزایش فشار سوخت تاخیر در خیز سوزن افشانه و تاخیر در بسته شدن آن بیشتر می شود. همچنین با افزایش جرم سوزن افشانه, تنها تاخیر در خیز آن زیاد می شود.

لینک کمکی