فایل ورد شبيه سازي توزيع دما در پرخوران موتور احتراق داخلي و مقايسه با نتايج تجربي با استفاده از دوربين حرارتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شبيه سازي توزيع دما در پرخوران موتور احتراق داخلي و مقايسه با نتايج تجربي با استفاده از دوربين حرارتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله توزیع دما در یک پرخوران موتور احتراق داخلی شبیه سازی و نتایج با اندازه گیری دمای سطح با دوربین حرارتی مقایسه شد. برای شبیه سازی از روش اجزا محدود و نرم افزار آباکوس استفاده شد. قطعات درگیر با دانه های شش وجهی و چهار وجهی شبکه بندی شد. پس از شبکه بندی, خواص مکانیکی قطعات و سطوح تماس برای قطعات تعیین شدند. دما و دبی گازهای ورودی و خروجی که به عنوان شرایط مرزی مدل شبیه سازی شده اند, از اندازه گیری مستقیم در یک آزمون تجربی به دست آمدند. با اعمال شرایط مرزی, توزیع دما در پرخوران به دست آمد. توزیع دمای حاصل از شبیه سازی, مربوط به کل پرخوران در تمام ضخامت های آن بود. برای صحه گذاری نتایج, با استفاده از دوربین حرارتی, دمای سطح قطعات نیز اندازه گیری شد. مقایسه نتایج نشان داد توزیع دمای شبیه سازی شده با نتایج تجربی تطابق مناسبی دارد به طوری که داغترین ناحیه در هر دو حالت, محلی خاص نزدیک دریچه هدر رو بود.

لینک کمکی