فایل ورد تعيين ميزان پروتئين تام و بررسي ميزان اسيدهاي آمينه ضروري و غيرضروري در ريزجلبک دريايي تتراسلميس چويي Tetraselmis chuii

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين ميزان پروتئين تام و بررسي ميزان اسيدهاي آمينه ضروري و غيرضروري در ريزجلبک دريايي تتراسلميس چويي Tetraselmis chuii :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

با توجه به رشد و نیاز روز افزون جمعیت و جایگاه تغذیه در صنعت غذایی و آبزی پروری و امکان پرورش تودهای این ریزجلبک در آب های نامتعارف استان بوشهر, می تواند در سال تنش آبی و خشکسالی بعنوان جایگزینی برای تامین مواد پروتئینی و مغذی باشد. ریزجلبک سبز تتراسلمیس چوئی دارای مقادیر بالایی از پروتئین تام و اسیدهای آمینه ضروری, غیرضروری و نیمه ضروری می باشد. پس از آماده سازی نمونه ها, میزان پروتئین به روش کجلدال و همچنین, پروفایل اسیدهای آمینه موجود با استفاده از دستگاه HPLC تعیین گردیدند. . مقدار پروتئین و سهم اسیدهای آمینه ضروری, نیمه ضروری و غیرضروری در ریزجلبک تتراسلمیس چوئی, به ترتیب برابر 3/90±0/08 , 28/94 و 30/9 و39/53 درصد بود. آنالیز اسیدهای آمینه, تعداد 10 اسید آمینه را نشان داد که اسیدهای آمینه متیونین, آلانین و آسپارتیک اسید به ترتیب با مقادیر 16/47 , 15/63و12/73 درصد, دارای بیشترین مقدار بودند. با توجه به کیفیت اسید آمینه های ضروری, غیرضروری و نیمه ضروری در این ریز جلبک, میتوان با توسعه صنعت تکثیر و پروش, علاوه بر موارد استفاده در صنایع غذایی, در صنایع مختلفی چون دارویی, آرایشی بهداشتی, و حتی تغذیه دام استفاده نمود.

لینک کمکی