فایل ورد تنوع زيستي جوامع کفزيان در اکوسيستم حراي بندر خمير (خليج فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تنوع زيستي جوامع کفزيان در اکوسيستم حراي بندر خمير (خليج فارس) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

اکوسیستم های مانگرو یکی از مهم ترین اکوسیستم های دریایی هستند زیرا این اکوسیستم ها مکان های مهمی برای تغذیه و نوزادگاهی بسیاری از گونه های دریایی هستند. از فواید اکوسیستم های مانگرو همچنین میتوان به محافظت از سواحل در برابر فرسایش و نیز چرخه مواد مغذی اشاره نمود که در کاهش آلودگی های ساحلی نقش انکارناپذیری ایفا می کنند. در این تحقیق ما تنوع زیستی و ساختار اجتماعات ماکروبنتوزهای ذخیره گاه زیست کره حرا بندر خمیر را مورد بررسی قرار دادیم. توزیع و فراوانی در دو زیستگاه (نماتوفورها و بدون پوشش گیاهی) می باشد. طبق نتایج بدست آمده از شاخص های تنوع شانون-وینر و سیمپسون تنوع زیستی در منطقه دارای پوشش گیاهی بیشتر از منطقه فاقد پوشش گیاهی می باشد. در هر دو زیستگاه به ترتیب گونه های perinereis ,Ctenodrilus sp. , Opusia indica horsti غالب بودند. همچنین تجزیه و تحلیل درصد تشابه SIMPER نشان داد که گونه ی Ctenodrilus sp. و Parasesarma persicum و Perinereis horsti با بالاترین درصدهای مشارکت باعث ایجاد تفاوت در ساختار اجتماعات بین دو ناحیه دارای پوشش گیاهی و فاقد پوشش گیاهی را شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق باعث شناخت بیشتر این اکوسیستم های حساس دریایی و کمک به حفظ سلامت و پایداری این مناطق در هنگام تغییرات و خطرات احتمالی زیست محیطی خواهد شد.

لینک کمکی