فایل ورد بررسي تاثير ميدان مغناطيس بر عناصر موجود در آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير ميدان مغناطيس بر عناصر موجود در آب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت و تخریبهای ناشی از آن و نیاز روزافزون به محصولات کشاورزی و محدودیت آب با کیفیت به عنوان یکی از عوامل اصلی تولیدات کشاورزی, مساله ی کم آبی را به گونه ای بسیار جدی فرا روی کشور قرار داده است. به منظور بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر بهبود کیفیت آب مورد استفاده برای کشاورزی آزمایشی در تابستان سال 1397 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارها در این آزمایش شامل آب مقطر به عنوان تیمار شاهد, آب مغناطیسی یک بار گذر و آب مغناطیسی یک ساعت با سه تکرار انجام شد بعد از آماده سازی نمونه ها برای تعیین میزان عناصر موجود در آب از روش ICP انجام گرفت نتایج نشان داد که آب تحت یک میدان مغناطیسی خاصیت مغناطیسی پیدا میکند و برخی از ویژگی های مهم آب مغناطیسی از جمله pH, ساختار و یونهای موجود از جمله کلسیم, سدیم, آهن, روی, مس و منیزیم موجود در آب تغییر میکند و آبی با کیفیت بهتر برای گیاهان تولید میشود.

لینک کمکی