فایل ورد بررسي تاثيرات گياهان دارويي بر اقتصاد جوامع محلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثيرات گياهان دارويي بر اقتصاد جوامع محلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

کاربرد گیاهان به عنوان دارو جهت پیشگیری و درمان بیماریها, حاصل دانش بومی و تجربه عملی سالیان دراز مردم بومی یک منطقه میباشد. با توجه به مستعد بود برخی از نقاط ایران در تولید گیاهان دارویی, بررسی اثرات معیشتی آن در سطح روستاهای فعال در تولید گیاهان دارویی, امریکاملا0 ضروری به نظر میرسد . لذا هدف تحقیق حاضر, ارزیابی وضعیت تولید گیاهان دارویی و نقش آن در معیشت و اقتصاد جوامع محلی میباشد. در این مطالعه از روشهای مختلفی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است, ازجمله مروری بر مطالعات انجام گرفته در کشور و حتی در سطح بین المللی شامل جستجوی رایانهای و تحقیق کتابخانه ای, مشاهده مناطق و جوامع محلی که بخشی از اقتصاد آنان را فروش و یا استفاده از گیاهان دارویی تشکیل میدهد. نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیرات بهره برداری از گیاهان دارویی با ایجاد فرصتهای شغلی در بعد اقتصادی زندگی جوامع محلی موثر بوده است, به طوریکه علاوه بر تاثیر اقتصادی که میتواند بخشی از هزینه های جوامع محلی را جوابگو باشد, همچنین میتواند در بعد اجتماعی نیز موثر واقع گردد.

لینک کمکی