فایل ورد بررسي شاخص هاي خوني تاسماهي سيبري در شرايط استفاده از جيره حاوي کربوهيدرات دکسترين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي شاخص هاي خوني تاسماهي سيبري در شرايط استفاده از جيره حاوي کربوهيدرات دکسترين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر تعیین شاخصهای خونی تاسماهی سیبری در شرایط استفاده از جیره حاوی کربوهیدرات دکسترین بود. تعداد 150 عدد بچه تاسماهی سیبری با محدوده وزنی 500 تا 1200 گرم در دو حوضچه فایبرگلاس 2000 لیتری جمع آوری شدند. ماهیان با جیره های حاوی سطوح پروتئین %40 و سطوح صفر , 5 , 10 , 15 و 20 درصد دکسترین در سه نوبت (صبح و ظهر و شب) تا به اندازه 3 درصد وزن بدن به مدت 1 ماه و سپس 1/5 درصد وزن بدن در ماه دوم پرورش تغذیه شدند. غذادهی به روش دستی و در1 ماه ه اول پرورش 4 نوبت و در1 ماهه دوم پرورش 3 نوبت در طول شبانه روز انجام گرفت. بیومتری بر روی تمام ماهیان 60) ماهی ) انجام گرفت. وزن ماهیان با استفاده از ترازو دیجیتال (با دقت 5 گرم) محاسبه و ثبت شد و برای هر ماهی اندازه طول کل به وسیله متر نواری با دقت 1 میلیمتر گرفته شد. برای کاهش اثر استرس دستکاری بر روی ماهی از 24 ساعت قبل تا 24 ساعت بعد از عملیات خونگیری و زیست سنجی غذادهی قطع شد. عملیات بیومتری هر 30 روز ( ابتدای دوره و اواسط دوره و پایان دوره) تکرار شد. از هر تکرار 2ماهی و مجموعا0 از هر تیمار 6 ماهی خونگیری به عمل آمده و نمونه های به دست آمده جهت تعیین شاخصهای سلولی خونی شامل WBC ,RBC , هماتوکریت و هموگلوبین به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج تحقیق نشان داد محیط زیست ماهیان و شرایط حاکم بر آن نظیر درجه حرارت , مواد غذایی, آلودگی و صید بر مقادیر متابولیت ها و سلول های خونی تاثیر می گذارد و عوامل خونی بعنوان بهترین فاکتور جهت بررسی وضعیت تعادل موجود زنده با محیط پیرامون خود است که برای دستیابی به وضعیت خونی ماهیان در شرایط خاص زندگی, به تصویر کشیدن تنوع سلول های خونی در شرایط کارگاه های پرورشی به تناسب گونه, سن, فصول سال و تغییر شاخص های خونی به هنگام بیماری امری ضروری می باشد.

لینک کمکی