فایل ورد شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار عدالت اجتماعي در مديريت اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار عدالت اجتماعي در مديريت اسلامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

عدالت و اجرای عدالت یکی از خواست های فطری بشراست که همواره در طول تاریخ انتظار آن را کشیده و برای تحقق آن تلاش می کردند. بنابراین, هرکدام از فلاسفه یا متفکران عالم طبق جهان بینی خود, آن را تعریف کرده و براساس آن الگوهای جهان شمول ارائه می کردند. حال باتوجه به اینکه اسلام یک دین کامل و همه جانبه است, پس کامل ترین تعریف را برای عدالت و همچنین کامل ترین راهکار را برای اجرای آن داراست. حال باتوجه به اینکه یکی از مظاهر عدالت و اجرای آن در وظایف مدیر یک سازمان است. مدیریت که امری متنوع و متکامل و قابل تطبیق بر اقتضائات و شرایط گوناگون می باشد, دارای اصول و قواعدی است چه در بخش مدیریت منابع انسانی که متکفل امر گزینش, ارزیابی, حقوق و دستمزد, پاداش و تنبیه و انضباط, می باشد و چه در بخش وظایف مبانی مدیریت که عبارت از سازمان دهی, نظارت, برنامه ریزی و هماهنگی و رهبری می باشد هدف از انجام این پژوهش فایل ورد شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار عدالت اجتماعي در مديريت اسلامي با توجه به مدیریت پیامدهای مربوط به سیل در سال 1398 در ایران می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که کسانی می توانند پایبند به عدالت در اداره امور باشند, تبعیض روا ندارند و هر کس و هر چیز را در جای خویش و بنا بر استحقاق بنشانند که اولا عدالت را در خویش تحقق بخشیده باشند و خود را ملزم به عدالت کرده و عدالت برای آنان لقلقه زبان نباشد. زیرا اگر چنین نباشد عدالت خواهی معنا نمی یابد.

لینک کمکی