فایل ورد عوامل موثر بر رتبه بندي مشتريان در شرکت هاي پخش مواد غذايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد عوامل موثر بر رتبه بندي مشتريان در شرکت هاي پخش مواد غذايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

فضای رقابتی کسب و کار امروزی و شرکت های پخش و تولیدی را وادار به ارائه پیشنهادهای رقابتی برای فروش به مشتریان نموده است. فروش اعتباری یکی از بهترین روش های جلب و نگهداری مشتریان است. از طرفی دیگر این فرایند همواره با ریسک بوده بنابراین شرکت های پخش در پی راه حل منطقی جهت کاهش ریسک اعتباری خواهند بود. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی رتبه بندی اعتباری مشتریان شرکت های پخش در استان مازندران است. حجم جامعه آماری برابر ده شرکت بوده که به دلیل محدود بودن نمونه اماری نیز ده شرکت است. جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ایی و مصاحبه ایی بوده که پس از طراحی پرسشنامه با روش AHP به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شده است. نتایج نشان داده است که عوامل فردی, کاری و شغلی, مالی, هوشمندی بازار و هوشمندی کسب و کار به ترتیب شاخص های مهم در رتبه بندی بوده اند. و فرهنگ سازمانی, شخصیت اجتماعی, ضامن معتبر, شهرت خانوادگی و سابقه کار از مهمترین عوامل رتبه بندی مشتریان اعتباری در شرکت های پخش مواد غذایی محسوب می شوند.

لینک کمکی