فایل ورد کاهش ريسک و افزايش سودآوري سازماني به کمک رويکرد شبکه عصبي و جستجوي هارموني (مورد مطالعه : بانک سامان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد کاهش ريسک و افزايش سودآوري سازماني به کمک رويکرد شبکه عصبي و جستجوي هارموني (مورد مطالعه : بانک سامان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سازمان ها و نهادهای مالی, همواره با خطرهای متعددی روبرو هستند که سودآوری آنها را نشانه گرفته است. یکی از خطرهای موجود در این موسسات, مشتریان پرریسک می باشند که عدم شناسایی درست این افراد می تواند ضررهای گسترده ای به موسسات وارد نماید. از این رو برای مقابله با این چالش در این پژوهش, رویکردی مبتنی بر ترکیب شبکه ی عصبی مصنوعی و روش جستجوی هارمونی, ارائه شده است. در رویکرد پیشنهادی, روش شبکه ی عصبی مصنوعی, ارتباط بین داده های ورودی و خروجی پیدا کرده و مشتریان معتبر و نامعتبر را شناسایی می کند. روش جستجوی هارمونی موجود در رویکرد پیشنهادی پارامترهای شبکه ی عصبی مصنوعی را به صورت مطلوب محاسبه می کند به گونه ای که سیستم بتواند عملکرد مناسبی را از خود نشان دهد. نتایج پیاده سازی تحقیق نشان می دهد که سیستم پیشنهادی توانسته است بر روی مجموعه داده های مورد بررسی به دقت مناسبی دست پیدا کند.

لینک کمکی