فایل ورد بررسي رفتار ترميم کامپوزيت الياف کربن- اپوکسي/ عامل ترميم کپسوله شده تحت بارگذاري عرضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رفتار ترميم کامپوزيت الياف کربن- اپوکسي/ عامل ترميم کپسوله شده تحت بارگذاري عرضي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در این کار تحقیقاتی, رفتار ترمیم کامپوزیت اپوکسی- الیاف کربن تحت بارگذاری عرضی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور عامل ترمیم که همان رزین اپوکسی زمینه میباشد, توسط ایجاد یک پوسته پلیمری از جنس اوره فرمالدئید کپسوله شد. سپس میکروکپسولهای ساخته شده به همراه کاتالیست پایه 2 -متیل ایمیدازول به ترتیب با نسبت وزنی 16 و 2 درصد وزنی, در زمینه اپوکسی توزیع و کامپوزیت اپوکسی- الیاف کربن ساخته شد. به منظور بررسی رفتار ترمیم در کامپوزیت ساخته شده یک آسیب اولیه توسط آزمون ضربه افتان ایجاد شد. سپس, با اعمال حرارت کاتالیست با عامل ترمیم وارد شده در محل ترک واکنش و عمل ترمیم را انجام داد که در نهایت موجب بازیابی خواص مکانیکی سازه کامپوزیتی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که استحکام خمشی نمونه بدون آسیب, با آسیب و ترمیم شده به ترتیب 227 MPa, 92 و 173 بود. همچنین بازده ترمیم برای کامپوزیت اپوکسی- الیاف کربن 60 درصد به دست آمد. به طور خلاصه میتوان بیان کرد که کامپوزیت اپوکسی- الیاف کربن پس از ترمیم با داشتن استحکام خمشی 173 MPa, توانسته است 60 درصد از خواص را نسبت به نمونه بدون آسیب بازیابی نماید.

لینک کمکی