فایل ورد بررسي رفتار خمشي مقطع مستطيلي ساخته شده از ماده هايپرالاستيک مدرج تابعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رفتار خمشي مقطع مستطيلي ساخته شده از ماده هايپرالاستيک مدرج تابعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مقاله رفتار مقطع هایپرالاستیک مدرج تابعی تراکم ناپذیر تحت بارگذاری خمشی با استفاده از روش حل دقیق بررسی شده است. برای مدلسازی رفتار غیر خطی ماده از تئوری هایپرالاستیسیته و تابع چگالی انرژی کرنشی که تابعی از ناورداهای1 تانسور تغییر شکل چپ کوشی- گرین هستند, استفاده شده است. برای استفاده از تابع انرژی برای مواد مدرج تابعی می بایست تغییراتی در آن صورت گیرد. بنابراین برای اصلاح کردن ثوابت مربوط به تابع انرژی ذکر شده, این ثابتها به صورت نسبت حجمی در نظر گرفته میشوند. در این مقاله, مدل سازی رفتار هایپرالاستیک لاستیکهای ناهمگن مدرج تابعی تحت بارگذاری خمشی و همچنین استخراج روابط تنش کوشی حاکم بر سطح مقطع, ناشی از اعمال بار خمشی, انجام شده است. برای مدل سازی از تابع انرژی مونی-ریولین تعمیم یافته استفاده شده و تغییر خواص نیز به صورت نسبت حجمی فرض شده است . از مهمترین نتایج کسب شده از این تحقیق میتوان به, فرض نسبت حجمی بودن ثابتهای تابع انرژی کرنشی برای مدلسازی رفتار ماده در روش تحلیلی اشاره کرد که این فرض رفتار ماده را به خوبی مدل کرده است.

لینک کمکی