فایل ورد بررسي رفتار کششي سازه ساندويچي خودترميم شونده اپوکسي- الياف شيشه/ پلي وينيل کلريد حاوي عامل ترميم کپسوله شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي رفتار کششي سازه ساندويچي خودترميم شونده اپوکسي- الياف شيشه/ پلي وينيل کلريد حاوي عامل ترميم کپسوله شده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر, سیستم خودترمیم در فصل مشترک رویه و هسته ی یک ساندویچ پانل بکار گرفته شد. جهت بررسی اثر عوامل ترمیمی بر بهبود خواص مکانیکی ساندویچ پانل, ابتدا نمونه ها تحت آسیب اولیه قرار گرفتند. بر اثر تخریب, میکروترکها در داخل نمونه ایجاد شده و رشد ترکها منجر به شکستن میکروکپسولها شد. در ادامه, مادهی ترمیمی ذخیره شده, به محل آسیب جریان پیدا کرد و با گذشت زمان باعث حذف آسیب شد. ساندویچ پانلها با هسته فوم پلی وینیل کلرید و پوسته کامپوزیتی اپوکسی- الیاف شیشه به روش لایه گذاری دستی ساخته شده و از میکروکپسولهای اوره- فرمالدئید جهت ذخیره سازی رزین اپوکسی به عنوان عامل ترمیم استفاده شد . به منظور بررسی رفتار ترمیم, 3 نمونه ی بدون آسیب, آسیب دیده و ترمیم شده تحت آزمون کشش قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون کشش نشان داد که استحکام کششی نمونه های ساندویچ پانل بدون آسیب, آسیب دیده و ترمیم شده, به ترتیب, 19 MPa, 15 و 20 بود. بازده ترمیم محاسبه شده برای این سازه ساندویچی نیز 105/3 بدست آمد.

لینک کمکی