فایل ورد بررسي روش آونگ جهت طراحي دستگاه اندازه گيري ممان اينرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي روش آونگ جهت طراحي دستگاه اندازه گيري ممان اينرسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

بررسی و انتخاب روشی برای اندازه گیری خصوصیات ذاتی اجسام, همواره به دلیل استفاده و کاربرد, نقش بسیار مهمی را داراست. به خصوص در موارد هوایی و فضایی که خصوصیات اجسام بسیار حساس می باشند, نقش به سزایی را ایفا می کند. ممان اینرسی یک خاصیت ذاتی برای اجسام در حال چرخش و حرکت می باشد که در آنالیز های دینامیکی, نقش مهمی را بر عهده دارد. با بررسی روشهای متعدد, دو روش آونگ ساده و آونگ دوقطبی, به نسبت ساده تر و با دقت بهتری هدف را برای اندازه گیری ممان اینرسی تعیین می کنند. بدین صورت که با استفاده از این دو روش, ممان اینرسی در کلیه جهات و با دقت بسیار بالا به دست می آیند. در ابتدا به توضیح روش و روابط مربوط به اندازه گیری پرداخته شده و سپس به علت ماهیت دینامیکی, تاثیر استهلاک را بر سیستم بررسی نموده و نتایج حاصل خواهد شد. نتایج نشان دهنده این موضوع است که ممان اینرسی حول محور های اصلی در صفحه جسم را با روابط مربوطه می توان با آونگ ساده و حول محور سوم که حجم یا ارتفاع را شامل می شود, توسط روابط مربوط به آونگ دوقطبی به دست آورد. ممان های ترکیبی نیز با زاویه دار کردن و ترکیب آونگ ها در جهات مربوطه به دست می آیند.

لینک کمکی