فایل ورد بررسي زبري سطح آلياژ تنگستن کاربايد در عمليات ماشين کاري تخليه الکتريکي همراه با ميدان مغناطيسي چرخان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي زبري سطح آلياژ تنگستن کاربايد در عمليات ماشين کاري تخليه الکتريکي همراه با ميدان مغناطيسي چرخان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

آلیاژهای تنگستن کارباید با توجه به سختی و داشتن خواص منحصربه فرد در صنایع به سرعت جایگزین مواد فلزی شده اند و با توجه به کاربرد روزافزون آنها به خصوص در صنایع قالب سازی و هوافضا از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. لذا ماشین کاری آنها ضرورت بیشتری پیداکرده است. در میان روشهای نوین, ماشینکاری تخلیه الکتریکی یکی از روشهای ماشین کاری این آلیاژ است. تجمع ذرات جداشده از قطعه کار در منطقه ماشین کاری سبب ناپایداری فرآیند ماشینکاری میشود. لذا در این پژوهش ماشینکاری تخلیه الکتریکی همراه با میدان مغناطیسی چرخان جهت بررسی زبری سطح آلیاژ تنگستن کارباید برای اولین بار موردبررسی قرارگرفته است. جهت انجام این پژوهش ابتدا به ساخت مجموعه ایجادکننده میدان مغناطیسی چرخان در اطراف ناحیه ماشینکاری پرداخته شده است. سپس به کمک روش طراحی آزمایشها و با استفاده از روش سطح پاسخ تاثیر پارامترهای ورودی بر زبری سطح موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد اعمال میدان مغناطیسی چرخان حول منطقه ماشینکاری تاثیر مثبتی در کاهش زبری سطح دارد. همچنین در انتها با بررسی میکرو گرافهای سطوح ماشین کاری شده به کمک میکروسکوپ الکترونی نتیجه گرفته شد با افزایش شدت میدان مغناطیسی کیفیت سطوح قطعات بهتر شده و ترکهای سطحی کاهش یافته است.

لینک کمکی