فایل ورد بررسي سرمايش مستقيم زميني با استفاده کوپل گمانه و پنل تابشي هيدرونيک در شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي سرمايش مستقيم زميني با استفاده کوپل گمانه و پنل تابشي هيدرونيک در شهر تبريز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مقاله سرمایش مستقیم زمینی ساختمان با استفاده از کوپل گمانه و پنل تابشی هیدرونیک در شهر تبریز به عنوان نماینده اقلیم سرد و معتدل در ایران مورد بررسی قرار گرفته است . ساختمان نمونه با کاربری اداری و مسکونی در نظر گرفته شده است. آب با گردش در داخل گمانه خنک شده و سپس این آب سرد در لوله های پشت پنل هیدرونیک به گردش درآمده و باعث خنک شده شدن پنل تابشی می شود. شبیه سازی مبدل حرارتی گمانه گمانه در نرم افزار متلب و شبیه سازی ساختمان نمونه به همراه سیستم سرمایش هیدرونیک در نرم افزار انرژی پلاس انجام شده است. برای بررسی عملکرد حرارتی سیستم سرمایش مستقیم زمینی گمانه نیاز به کوپل نرم افزار انرژی پلاس و متلب می باشد. برای کوپل نرم افزار انرژی پلاس و متلب و کد GUI MLE+ استفاده شده است . عمق گمانه برابر با 60 متر در نظر گرفتهشده است. نتایج نشان می دهد که برای عمق گمانه 60 متر سرمایش مستقیم زمینی در حالت کوپل مبدل حرارتی گمانه و پنل تابشی هیدروینک به جز ساعات اندک در بقیه ساعات می تواند آسایش حرارتی را هم در ساختمان با کاربری مسکونی و هم در ساختمان با کاربری اداری در شهر تبریز در طول دوران سرمایش فراهم کند.

لینک کمکی