فایل ورد بررسي شرايط محيطي بر عملکرد سيستم مايع ساز گاز طبيعي با استفاده از فرآيند مبرد چند جزيي ساده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي شرايط محيطي بر عملکرد سيستم مايع ساز گاز طبيعي با استفاده از فرآيند مبرد چند جزيي ساده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر یک فرآیند مبرد چند جزیی ساده که از جمله فرآیند مطرح مایع سازی گاز طبیعی در حوزه قله سایی می باشد, مدلسازی شده و تاثیر تغییرات دمای محیطی بر روی عملکرد آن مورد بررسی قرارگرفته است . از نرم افزار هایسیس جهت مطالعه رفتار چرخه مایع ساز مبرد چند جزیی ساده استفاده شده است . نتایج به دست آمده حاکی از این واقعیت می باشد که در حالت حداقل دمایی, روند تغییرات اختلاف دمای مینیمم و توان مصرفی ویژه با افزایش دمای محیط سیر صعودی و با کاهش دمای محیط سیر نزولی پیدا می کند. به طوری که در حالت حداقل دمای محیط درصد افت حداقل توان مصرفی ویژه و اختلاف دمای مینیمم نسبت به حالت پایه به ترتیب 31% و 30% در بهمن ماه به دست آمده است . در حالت حداکثر دمایی, حداقل اختلاف دمای مینیمم کاملا به صفر نزدیک شده و احتمال تداخل دمایی در این حالت بسیار بالا خواهد بود. از طرف دیگر توان مصرفی ویژه نیز در حالت حداکثر دمای محیط با 30% افزایش نسبت به حالت پایه در فصل تابستان و در تیرماه, با شیب تندی رو به افزایش می نهد.

لینک کمکی