فایل ورد نقش حفاظتي آسكوربيك اسيد در مقابل تنش اكسيداتيو ناشي از نيكل در گياه سويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نقش حفاظتي آسکوربيک اسيد در مقابل تنش اکسيداتيو ناشي از نيکل در گياه سويا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :10

در این پژوهش به بررسی اثر آسکوربیک اسید (AsA) به عنوان یک آنتی اکسیدان بسیار قوی در گیاه سویا (Glycine max. L. cv Union × Elp) از نظر مقابله با تنش اکسیداتیو ناشی از نیکل پرداخته شد. دانه رست های هفت روزه ای که در شرایط هیدروپونیک رشد یافته بودند در معرض غلظت های مختلفی از NiCl2 ,6H2O (0 و 0.5 و 1 میلی مولار) و AsA (0 و 1 میلی مولار) قرار گرفتند. تجمع نیکل در ریشه ها به مراتب بیشتر از بخش های هوایی گیاه بود. نتیجه جالب توجه در این تحقیق, کاهش شدید انتقال نیکل از ریشه به اندام های هوایی در تیمارهای دارای AsA بود. در غیاب AsA, مقادیر بالای نیکل موجب کاهش تولید زیست توده در ریشه ها و اندام های هوایی و نیز کاهش کلروفیل در برگ شد, در الی که AsA سبب برطرف شدن این اثرات گردید. تنش اکسیداتیو ناشی از تیمار Ni با افزایش تولید مالون دی آلدئید (MDA) قابل اثبات و این افزایش به فعالیت بالای آنزیم لیپوکسی ژناز (1.13.11.12 EC و LOX) مرتبط بود, در حالی که افزودن آسکوربیک اسید به همراه یون های نیکل, تقریبا به طور کامل سبب تعدیل فعالیت آنزیم LOX و کاهش تولید MDA شد. از طرف دیگر فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز (1.11.1.11 EC و APX) و کاتالاز (1.11.1.6 EC و CAT) در ریشه ها و برگ ها به طور قابل توجهی به وسیله تنش نیکل کاهش یافته بود, ولی ASA به شدت فعالیت این دو آنزیم را در شرایط تنش نیکل افزایش داد. بنابراین آسکوربیک اسید از یک طرف با توقیف نیکل در ریشه ها و از طرف دیگر با افزایش همه جانبه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان تا حد زیادی آسیب های اکسیداتیو ناشی از نیکل را کاهش می دهد.
کلید واژه: نیکل, تنش اکسیداتیو, آنزیم های آنتی اکسیدان, آسکوربیک اسید, سویا

لینک کمکی