فایل ورد اتخاذ رويکردي نوين براي طرح هاي توسعه شهري "برنامه ريزي طراحي محور"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد اتخاذ رويکردي نوين براي طرح هاي توسعه شهري "برنامه ريزي طراحي محور" :




نام کنفرانس, همایش یا نشریه : هنرهاي زيبا

تعداد صفحات :10

رویکردی برنامه ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در تهیه طرح های توسعه شهری در آستانه قرن بیست و یک وارد ادبیات شهرسازی دنیا گردیده است. این رویکرد سعی در برقراری تعامل بین نظام های برنامه ریزی شهری و طراحی شهری دارد و از الگوی ارتباط جمعی و منفک میان این دو را نقد می کند. مقاله حاضر پس از مرور ادبیات شهرسازی که عمدتا مبتنی بر جستجوی خاستگاه و چرایی پدید آمدن این رویکرد می باشد, به بسط و تبین اصول و ویژگی های این رویکرد می پردازد. برنامه ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی که به شهر به عنوان محیطی یکپارچه می نگرد, می تواند در ارتقا کیفیت محیط شهری از طریق تغییر در روند تهیه طرح های توسعه شهری موثر باشد. از طرفی نظام نوین برنامه ریزی انگلستان به عنوان نظام که این دیدگاه در تحول آن ایفای نقش کرده است یکی از موضوعات مقاله حاضر می باشد. تاثیر این رویکرد در نظام برنامه ریزی شهری انگلستان تا بدانجا انجامید که توجه به پارامترهای کیفیت محیط شهری در طرح های توسعه شهری نهادینه گشت. این تاثیر در تمامی سطوح طرح های توسعه شهری می تواند وجود داشته باشد و تاثیر آن از کلان تا خرد پر رنگ تر شود. در نهایت این مقاله توصیه هایی برای ورود این رویکرد به نظام برنامه ریزی ایران را شامل می شود.
کلید واژه: رویکرد برنامه ریزی طراحی محور, سیاست طراحی, اسناد تکمیلی برنامه ریزی, طراحی شهری سیاست گزار, کیفیت محیط شهری

لینک کمکی