فایل ورد نقش بارش و ارتفاع در تعيين مناطق مساعد براي کشت گندم ديم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي مورد مطالعه: استان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نقش بارش و ارتفاع در تعيين مناطق مساعد براي کشت گندم ديم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي مورد مطالعه: استان اردبيل :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :22

کشت گندم دیم در تامین غذای مورد نیاز کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. حدود 15 درصد از سطح زیر کشت استان اردبیل به گندم دیم اختصاص دارد. ثابت شده است که روند کاشت و عملکرد این محصول استراتژیک, به توزیع بارش ماهانه (طول دوره رشد), بارش سالانه و ارتفاع منطقه بستگی دارد. هدف این تحقیق بررسی مقادیر بارش در طول دوره رشد و همچنین نقش ارتفاع در تعیین مناطق مستعد برای کاشت گندم دیم در استان اردبیل است. به همین منظور, ابتدا داده های بارندگی 15 ایستگاه هواشناسی از سال 1355 الی 1382 ( 28 سال) جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. سپس با بهره گیری از نقشه های توپوگرافی رقومی استان در مقیاس 1.250000 مناطق مساعد برای کشت گندم دیم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شناسایی شد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که اولا: مقادیر بارش و ارتفاع از شاخص های موثر در فرآیند کشت گندم دیم محسوب می شوند. ثانیا: از طریق انطباق لایه های موثر در فرایند کشت گندم دیم در محیط GIS , امکان شناسایی دقیق مناطق مستعد برای کشت گندم دیم وجود دارد.
کلید واژه: بارش ماهانه و سالانه , کاشت گندم دیم, سامانه ی اطلاعات جغرافیایی, استان اردبیل

لینک کمکی