فایل ورد تاثير بازدارندگي فنل در حذف آمونياک با فرآيند نيتريفيکاسيون از پساب آلوده به فنل و آمونياک بالاي بخش کک سازي کارخانه ذوب آهن اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير بازدارندگي فنل در حذف آمونياک با فرآيند نيتريفيکاسيون از پساب آلوده به فنل و آمونياک بالاي بخش کک سازي کارخانه ذوب آهن اصفهان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و فاضلاب

تعداد صفحات :13

در این تحقیق از فرآیند نیتریفیکاسیون و باکتری های اتوتروف غنی شده به منظور حذف آمونیاک از پسابهای صنعتی آلوده به فنل استفاده گردید. این بررسی بر روی پساب ورودی و خروجی بخش کک سازی کارخانه ذوب آهن اصفهان صورت گرفت. پساب ورودی حاوی 600 میلی گرم بر لیتر آمونیاک و 2530 میلی گرم بر لیتر فنل و پساب خروجی حاوی 600 میلی گرم بر لیتر آمونیاک و 550 میلی گرم بر لیتر فنل بود. از محیط های مصنوعی نیز به منظور مقایسه میزان حذف آمونیاک در محیط مصنوعی با پساب استفاده شد. در محیط های مصنوعی با درصد آمونیاک مشابه پساب و فاقد فنل, حذف در مدت 8 روز صورت پذیرفت. حذف آمونیاک از پساب خروجی به علت کاهش فنل نسبت به پساب ورودی کارآیی بالاتری داشت. در کل بهترین نتیجه مربوط به تیمار پساب خروجی به همراه اتوتروف های نیتریفیکاتور و با اثردهی کربنات سدیم بود که حذف کامل آمونیاک در مدت زمان 14 روز انجام شد. از روش MPN نیز به منظور مقایسه تعداد باکتری های اکسید کننده آمونیاک استفاده گردید و کشت غنی شده با حضور 4.6 ´ 103 سلول در هر میلی لیتر بیشترین تعداد باکتری را شامل بود. نتایج حاصله, نشان دهنده اثر بازدارندگی فنل در فرآیند نیتریفیکاسیون است و روشهای به کار گرفته شده راهکار بسیار مناسبی برای حذف آمونیاک از پسابهای آلوده به درصدهای بالای فنل می باشد.
کلید واژه: نیتریفیکاسیون, باکتری های اکسید کننده آمونیاک, حذف آمونیاک, تاثیر بازدارندگی فنل, پساب کک سازی

لینک کمکی