فایل ورد تعيين سازگاري نسبت به فلزات سنگين در باکتري هاي مقاوم جدا شده از پساب صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تعيين سازگاري نسبت به فلزات سنگين در باکتري هاي مقاوم جدا شده از پساب صنعتي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و فاضلاب

تعداد صفحات :9

در این تحقیق, باکتریهای مقاوم به فلزات سنگین از چند نمونه پساب صنعتی, جدا سازی گردید و سازگاری آنها نسبت به غلظتهای بالاتر از MIC (حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد) تعیین شد تا با بررسی های لازم بتوان در آینده از این باکتری ها برای تصفیه بیولوژیکی استفاده نمود. به همین منظور دو نوع پساب انتخاب شده و میزان فلزات سنگین آنها, درصد باکتری های مقاوم به فلزات و سازگاری باکتری های جدا شده از هر فلز از طریق رشد بر غلظتهای بالاتر از MIC همان فلز در مدت طولانی انکوباسیون, تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصله از بین باکتریهای جداسازی شده بالاترین درصد مقاومت در بین باکتریهای مقاوم به روی و پایین ترین درصد مقاومت مربوط به باکتری های مقاوم به فلز مس می باشد. از نظر سازگاری نیز بالاترین درصد سازگاری در بین باکتریهای مقاوم به روی در غلظتهای 16 و 24 میلی مول بر لیتر(80 درصد) و پس از آن به ترتیب مس در غلظت 4 میلی مول بر لیتر(40 درصد), کادمیوم در غلظتهای 12 و 16 میلی مول بر لیتر(30 درصد) و سرب (صفر درصد) می باشد. در مقایسه با تحقیقات گذشته باکتری های مقاوم جداسازی شده در این تحقیق از مقاومت بسیار بالا و همچنین از قدرت سازگاری بالاتری برخوردار هستند.
کلید واژه: سازگاری, مقاومت میکروبی به فلز سنگین, پساب صنعتی, باکتری

لینک کمکی