فایل ورد روش نوين اکسيداسيون پيشرفته با استفاده از باريکه الکترون هاي پر انرژي براي گندزدايي آب و پساب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد روش نوين اکسيداسيون پيشرفته با استفاده از باريکه الکترون هاي پر انرژي براي گندزدايي آب و پساب :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و فاضلاب

تعداد صفحات :12

در این بررسی, استفاده از باریکه الکترونی به عنوان یک روش اکسیداسیون قوی به منظور ضدعفونی کردن آب چاه و پساب معرفی شده است. نمونه برداریها به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان یزد از چند حلقه چاه در مناطق سنگلاخی یزد و همچنین از ورودی و خروجی تصفیه خانه شهر یزد (برکه تثبیت) انجام گرفت. نمونه های فوق تحت تابش پرتوهای الکترونی با انرژی 10 مگا الکترون ولت با دزهایی در محدوده 5/0 تا 5 کیلوگرمی قرار گرفتند. نمونه ها قبل و بعد از پرتودهی در آزمایشگاه میکروبیولوژی مرکز تحقیقات و کاربرد پرتو فرآیند سازمان انرژی اتمی ایران (مرکز یزد) پس از کشت های میکروبی مورد آزمون هایی از قبیل شمارش باکتری های مزوفیل هوازی, کلیفرم ها و اشرشیاکلی با روش MPN قرار گرفتند. بعد از پرتودهی با باریکه الکترونی و کشت و شمارش مجدد, میزان مقاومت میکروبی نمونه ها بر حسب میزان دز تابشی دریافت شده در مقایسه با نمونه های پرتو داده نشده (شاهد), به دست آمد. میزان چند نمونه باکتری دیگر نیز از جمله شیگلا و سالمونلا قبل و بعد از پرتودهی نمونه ها , با روشهای استاندارد اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده از پرتو دهی نمونه های آب و پساب توسط پرتوهای الکترونی در ناحیه دزهای اشاره شده در فوق نشان داد که 90 درصد اکثر آلودگیهای میکروبی با دریافت دز تابشی کمتر از 5 کیلوگرمی از بین می روند. لذا استفاده از باریکه الکترونی را می توان در زمره یکی از روشهای موثر در ضد عفونی کردن پساب قلمداد نمود.
کلید واژه: آب, پساب, پرتوهای الکترونی, آلودگی های میکروبی, اکسیداسیون پیشرفته

لینک کمکی