فایل ورد بررسي توانايي صدف دريسنيده پلي مورفا در کاهش غير مستقيم غلظت نيترات و فسفات فاضلاب شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي توانايي صدف دريسنيده پلي مورفا در کاهش غير مستقيم غلظت نيترات و فسفات فاضلاب شهري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و فاضلاب

تعداد صفحات :10

صدف زبرا ماسل از خانواده دریسنیده و گونه پلی مورفا به دلیل تراکم بالای جمعیتی, قادر است حجم بالایی از آب را فیلتر نماید. در این تحقیق میزان کاهش غلظت نیترات و فسفات توسط سه توده صدف (20, 40 و 60 گرم) تحت آزمایشهای فیلتراسیون ( از طریق کشت توام فیتوپلانکتون کلرلا و سندسموس) و جذب غیر مستقیم نیترات و فسفات در سیستم باز و بسته قرار گرفت و این آزمایش ها 3 تا 10 بار , تکرار گردید. در سیستم باز و بسته, بین وزن توده های صدف و میزان فیلتراسیون نیترات و فسفات همبستگی مثبت دیده شد (R2=0.99) و بین غلظت نیترات و فسفات در ورودی فاضلاب و میزان فیلتراسیون نیترات و فسفات, همبستگی منفی مشاهده گردید (R2=0.97). با افزایش وزن توده های صدف, در سیستم باز به طور متوسط میزان جذب نیترات 08/0 تا 2/0 میلی گرم بر لیتر و میزان جذب فسفات 02/0 تا 04/0 میلی گرم بر لیتر به ازای وزن خشک توده صدف می باشد و در سیستم بسته میزان جذب نیترات 03/0 تا 11/0 میلی گرم بر لیتر و میزان جذب فسفات 01/0 تا 02/0 میلی گرم بر لیتر به ازای وزن خشک توده صدف می باشد. بنابراین کارآیی این صدفها در کاهش غلظت نیترات و فسفات به ویژه در خصوص فسفات, پایین می باشد و برای تصفیه فاضلاب شهری مناسب نمی باشند.
کلید واژه: فاضلاب شهری, حذف نیترات, حذف فسفات, دریسنیده پلی مورفا

لینک کمکی