فایل ورد امکان پذيري راه اندازي راکتور بافل دار بي هوازي (ABR) در تصفيه فاضلاب صنعت نشاسته سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد امکان پذيري راه اندازي راکتور بافل دار بي هوازي (ABR) در تصفيه فاضلاب صنعت نشاسته سازي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : آب و فاضلاب

تعداد صفحات :12

راکتور بافل دار بی هوازی (ABR) فرآیندی شامل اتاقکهای بافل دار است که برای راهبری نیازی به تشکیل گرانول ندارد, از اینرو, دوره راه اندازی آن کوتاه است. در این تحقیق امکان پذیری کاربرد فرآیند ABR برای تصفیه فاضلاب صنعت نشاسته سازی با آرد گندم مورد بررسی قرار گرفت. فاضلاب نشاسته سازی بعد از حذف مواد معلق توسط ته نشینی ثقلی ساده به عنوان ورودی استفاده شد. راه اندازی راکتور( حجم 5/13 لیتر و پنج اتاقک) با رقیق سازی COD ورودی تا 4500 میلی گرم بر لیتر در مدت زمان 9 هفته با استفاده از لجن بذردهی حاصل از هاضم بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب انجام شد. راکتور در زمان ماند هیدرولیکی (HRT) برابر با 72 ساعت در 35oC و بارگذاری آلی اولیه 1.2kgCOD/m3.d , موفق به حذف COD تا حدود61 درصد شد. بهترین عملکرد راکتور در بارگذاری آلی 2.5kgCOD/m3.d و در زمان ماند هیدرولیکی 45/2 روز با 67 درصد تبدیل COD کسب گردید. مزیت اصلی کاربرد ABR ن