فایل ورد دريدن پرده هاي پندار در نمايشنامه مرغابي وحشي با نگاهي به همين مفهوم در ادبيات فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد دريدن پرده هاي پندار در نمايشنامه مرغابي وحشي با نگاهي به همين مفهوم در ادبيات فارسي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش زبان هاي خارجي

تعداد صفحات :24

ادبیات جهان ماندن در پرده های پندار را دشمن بزرگ آدمی دانسته و به شیوه های گوناگون آن را بازنمایی کرده است. ادبیات ایران از دیرباز جز پرداختن به مضامینی همچون فداکاری, عشق و آگاهی در برابر رذایلی مثل دروغ,فریب, ریا, تزویر, سالوس, توهم و خیال باطل نیز صف کشیده است. مرغابی وحشی ایبسن نیز بر چنین مضامینی استوار است. این مقاله به همانندی (خواب) دردناک در مرغابی وحشی اشاره می کند و آن را با (خواب خرگوشی) در ادبیات فارسی همسنگ می داند. بحث اصلی مقاله این است که برآشفتن ناشیانه این (خواب) مایه فعال شدن مکانیزم دفاعی خواب آلودگان است و این کار فقط از کسانی برمی آید که بتوانند نظیر فرزانه افسانه زندگی عطار, از خود بگذرند و شرایطی مهیا کنند که دیگران حتی از آن ها فراتر بروند. به عبارتی, این مقاله بر محور این سخن می گردد که روشنگران وامانده در تاریکی همچون رطب خوردگانی اند که منع رطب نتوانند.
کلید واژه: ایبسن, عطار, پرده های پندار مرغابی وحشی, روشنگری, ادبیات فارسی

لینک کمکی