فایل ورد بررسي بعد زبان شناختي ترجمه ماشيني و معرفي اجمالي علوم مرتبط با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي بعد زبان شناختي ترجمه ماشيني و معرفي اجمالي علوم مرتبط با آن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش زبان هاي خارجي

تعداد صفحات :30

نظام ترجمه ماشینی فعالیتی چند بعدی است, که در چند حیطه مبتنی بر ابتکار عمل و قدرت حل مساله است. در این مهارت از برخی دانش های بین رشته ای نیز استفاده فراوانی می شود. ترفندهای هوش مصنوعی با بکارگیری اصول ریاضی, آمار و منطق, قالب مناسبی از زبان را که مناسب برنامه نویسی و انتقال به ماشین است, فراهم می آورد. در کشور ما این فعالیت دیر شروع شد و اکنون نیز دارای حرکت منسجمی نیست, برای پیشرفت در حیطه ترجمه ماشینی نیازمند احاطه در سه زمینه مختلف است: 1- داده پردازی, توصیف و ساختن مدل های مناسب زبان برای کاربرد هوشمند 2- ساخت و استفاده از نرم افزارهای مربوط به این کار 3- به کارگرفتن فناوری مرتبط. در این مقاله با لحاظ قرار دادن تفکیک این سه زمینه, برخی ابعاد زبان شناختی نظام ترجمه ماشینی, براساس محور قراردادن روش های تجربه شده در روسیه تبیین می گردد. همچنین به واسطه ارتباط تنگاتنگ ترجمه ماشینی با هوش مصنوعی و برنامه نویسی, برخی اطلاعات کلی این علوم, در موارد مرتبط ارایه می شود.
کلید واژه: ترجمه ماشینی, هوش مصنوعی, داده پردازی, لگاریتم, معناشناسی, انفورماتیک

لینک کمکی