فایل ورد بررسي سلامت عمومي، راهبردهاي مقابله اي و رضايت زناشويي در زنان نابارور تحت درمان IVF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي سلامت عمومي, راهبردهاي مقابله اي و رضايت زناشويي در زنان نابارور تحت درمان IVF :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: مشکل ناباروری در دنیای امروز به صورت یک نگرانی اجتماعی درآمده و با معضلات روان شناختی و اجتماعی متعددی همراه است. این پدیده به عنوان حادثه ای استرس زا, هیجان آور و ناکام کننده برای زوجین به خصوص زنان مطرح می باشد. ناباروری بر روابط بین فردی, اجتماعی و زناشویی تاثیر گذاشته و می تواند منجر به عدم تعادل روانی و طلاق بین زوجین گردد. علاوه بر این, مطالعات متعدد نشان داده است انجام لقاح خارج رحمی خود نیز می تواند با اختلالات روان شناختی متعدد و شدیدی همراه باشد. از سوی دیگر با توجه به میزان بالای باروری در ایران به لحاظ جنبه های اجتماعی- فرهنگی آن به خصوص نزد زنان, اهمیت ویژه ای را جهت مطالعه این پدیده با تکیه بر جنبه های روانی- اجتماعی مطرح می نماید. بدین منظور این پژوهش که مطالعه ای توصیفی است با هدف تعیین میزان سلامت روانی, رضایت از زناشویی و نوع راهبردهای مقابله ای زنان نابارور انجام شده است.روش بررسی: در این پژوهش تعداد 150 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری چهارمین شهید محراب کرمانشاه در سال 1382 با روش نمونه گیری آسان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ-28 , پاسخ های مقابله ای CRI و شاخص رضایت زناشویی IMS جمع آوری و برای ارزیابی یافته های تحقیق از روش های آماری t و c2 در سطح معنی داری 05/0 درصد و نرم افزار SPSS استفاده شد.نتایج: این مطالعه نشان داد 44% زنان نابارور براساس پرسشنامه سلامت عمومی بیمار بودند. براساس نتایج این پرسشنامه افراد مورد بررسی به دو گروه زنان سالم و بیمار تقسیم شدند. میزان اضطراب در افراد بیمار و اختلال در عملکرد در افراد سالم به طور معنی داری بالا بود (p=0.01). %34 زنان نابارور, که اغلب آنان براساس پرسشنامه سلامت عمومی بیمار تشخیص داده شده بودند, پاسخ های مقابله ای متمرکز بر هیجان داشتند و %93 افراد سالم, شیوه مقابله ای مساله مدار داشتند. همچنین یافته ها, حاکی از آن است که مساله ناباروری تاثیر نامطلوب چندانی در رضایت زناشویی افراد سالم نداشته است. در حالی که %35 افراد بیمار, عدم رضایت زناشویی را عنوان کرده بودند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی ناباروری می تواند در فرد نابارور تاثیرات روانشناختی فراوانی به همراه داشته باشد و زمینه ساز بروز اختلالات روانی و مشکلات زناشویی شود. لذا همراهی تیم روانپزشکی با متخصصین درمان ناباروری در بهبود روند درمانی و ممانعت از بروز مشکلات روانپزشکی در آنان موثر می باشد.
کلید واژه: سلامت عمومی, رضایت زناشویی, شیوه های مقابله ای, ناباروری, لقاح داخل آزمایشگاهی

لینک کمکی