فایل ورد سنجش وضعيت شاخص هاي كيفيت زندگي در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردي: گنبدقابوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد سنجش وضعيت شاخص هاي کيفيت زندگي در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردي: گنبدقابوس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :18

توجه به کیفیت زندگی در جغرافیا که توسط جغرافیدانانی نظیر اسمیت و هاروی وارد این علم گردیده اند, طی سال های اخیر اهمیت زیادی یافته است. مقاله حاضر وضعیت کیفیت زندگی را با توجه به 25 فاکتور که در 3 گروه طبقه بندی شده اند, بررسی می کند. داده های این تحقیق به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده و به سنجش الگوهای ذهنی افراد از وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله شان پرداخته و میزان آن را در کل شهر و نواحی مختلف مورد مقایسه قرار می دهد. بر اساس نتایج این تحقیق شاخص های کیفیت زندگی از نظر شهروندان گنبدی در نواحی مختلف شهر تفاوت شدیدی را نشان می دهد.
کلید واژه: کیفیت زندگی, عدالت اجتماعی, امکانات و خدمات شهری, مشکلات شهری, امکانات مسکن

لینک کمکی