فایل ورد گزارش يك مورد ميكروليتيازيس بيضه و كريپتوركديسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد گزارش يک مورد ميکروليتيازيس بيضه و کريپتورکديسم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :6

سنگ های بسیار ریز یا میکرولیتیازیس (microlithiasis) بیضه, حالت ناشایعی است که عمدتا به طور اتفاقی با استفاده از امواج ماوراصوت (ultrasound) تشخیص داده می شود. بیماری در سال 1970 توسط گارت, پرایب (Priebe,Garret) گزارش شد. میزان شیوع در افرادی که با شکایت درد کیسه بیضه تحت بررسی با امواج ماوراصوت قرار گرفته اند, حدود 6/0 درصد است. میکرولیتیازیس بیضه, ناشی از ویژگی آهکی شدن (snow storm testis) ریز و منتشر در نسج بیضه ها است که در امواج ماوراصوت به صورت کانون های پر پژواک, منقوط و متعدد و بدون سایه صوتی خلفی مشخص می شود. همراهی آن با بیماری های مختلف از جمله نهان بیضگی (Cryptorchidism), بدخیمی ها و بیمارهای غیر بدخیم ذکر شده است. در میکرولیتیازیس بیضه, خطر بروز بدخیمی 21 برابر می گردد. به علت همراهی میکرولیتیازیس بیضه با بدخیمی بیضه, این بیماری مدنظر محققان قرار گرفته است. لذا در بیماران مبتلا به میکرولیتیازیس بیضه آموزش معاینه کیسه بیضه توسط خود فرد و بررسی سالانه با امواج ماوراصوت جهت بیماریابی پیشنهاد می گردد. در این گزارش پسر بچه ای 14 ساله با میکرولیتیازیس بیضه چپ معرفی می گردد که سابقه عمل جراحی تثبیت (orchiopexy) بیضه راست ناشی از نهان بیضگی داشته است.
کلید واژه: میکرولیتیازیس بیضه, کریپتورکدیسم, بدخیمی, اولتراسونوگرافی

لینک کمکی