فایل ورد نيازهاي آموزشي مادران در مورد پيشگيري از تب رماتيسمي و عوارض آن بررسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد نيازهاي آموزشي مادران در مورد پيشگيري از تب رماتيسمي و عوارض آن بررسي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :12

مقدمه: تب رماتیسمی و رماتیسم قلبی از بیماری های مزمن و شایع ترین بیماری قلبی در کودکان و بالغان جوان بویژه در کشورهای در حال توسعه است.هدف: بررسی نیازهای آموزشی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر لاهیجان در مورد پیشگیری از تب رماتیسمی و عوارض آن و تدوین جزوه آموزشی بر اساس یافته های پژوهش است.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در سال 1380 انجام شد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه مورد پژوهش مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر لاهیجان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند, به این ترتیب که به هریک از مادران واجد شرایط (نظیر مادر حقیقی فرزند, متاهل و حداقل دارای یک فرزند 15 ـ 5 ساله, حداقل سواد خواندن و نوشتن, نداشتن سابقه ابتلای به تب روماتیسمی یا روماتیسم قلبی و نداشتن آموزش رسمی در زمینه موضوع مورد بررسی) یک کد داده شد. سپس برروی این کدها قرعه کشی انجام شد و از هر مرکز بهداشتی- درمانی 56 مادر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در مجموع از 5 مرکز 280 مادر مورد بررسی قرارگرفتند.نتایج: اکثر مادران نسبت به کلیه هدف های پژوهش (علت و عوامل مستعد کننده, علایم و نشانه ها, عوارض و روش پیشگیری از تب روماتیسمی) به ترتیب با56.1 درصد, 51.8 درصد, 53.2 درصد و 43.9 درصد نیازمند آموزش زیاد بودند.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیانگر آگاهی کم (نیاز آموزشی زیاد) مادران در مورد تب رماتیسمی و عوارض آن بود.
کلید واژه: ارزیابی نیازها, تب روماتیسمی, مادران

لینک کمکی