فایل ورد تاثير ارسال كارت يادآور اهداي خون در بازگشت مجدد اهداكنندگان بار اول اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد تاثير ارسال کارت يادآور اهداي خون در بازگشت مجدد اهداکنندگان بار اول اصفهان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه پژوهشي خون

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: هدف اصلی سازمان انتقال خون تهیه خون سالم و کافی است. طبق تحقیقات, سالم ترین خون از اهداکنندگان داوطلب مستمر تهیه می شود. بنابراین جذب اهداکنندگان مستمر و افزایش تعداد آن ها نیز از اهداف سازمان می باشد. طبق گزارش ها اگر اهداکننده بار اول را 3 الی 4 ماه پس از اولین اهدای خون برای اهدای مجدد با ارسال کارت یا تماس تلفنی, دعوت کنیم احتمال این که اهداکننده مستمر شود بیشتر است. هدف از این مطالعه تعیین میزان بازگشت اهداکنندگان خون بار اول اصفهان برای اهدای مجدد با ارسال کارت یادآور اهدای خون و بدون ارسال آن در شهر اصفهان است. مواد و روش ها: در یک مطالعه آینده نگر به 1500 اهداکننده بار اول مراجعه کننده به پایگاه اصفهان پرسشنامه ای داده شد که 939 نفر در مطالعه باقی ماندند (416 نفر در گروهی که کارت یادآور اهدای خون ارسال شد و 523 نفر در گروه شاهد). پس از اهدای خون و بررسی نتایج آزمایش های غربالگری (HBsAg ,HCV-Ab ,HIV-Ab ,RPR) افرادی که دارای نتیجه منفی بودند انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. برای یک گروه 3 تا 4 ماه پس از اولین اهدا, کارت یادآور اهدای خون ارسال شد و برای گروه دوم (شاهد) کارت ارسال نشد. حداقل یک سال پس از اولین اهدای خون تعداد دفعات اهدای خون مجدد, برای هر اهداکننده بررسی شد. نتایج توسط آزمون کای دو (Chi-square) و پیرسون با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: به طور کلی تعداد افرادی که پس از ارسال کارت یادآور برای اهدای مجدد مراجعه نمودند 117 نفر (28.1%) و افرادی که بدون ارسال کارت یادآور برای اهدای مجدد مراجعه نمودند 114 نفر (21.8%) بودند که این اختلاف معنی دار می باشد (0.013= p, 5.002=2 c). نتیجه گیری: اهدای خون مستمر یکی از موارد مهم در سلامت خون است بنابراین حفظ اهداکنندگان مستمر, آموزش و جذب اهداکنندگان با سابقه و بار اول می تواند باعث افزایش میزان اهدای خون مستمر و در نتیجه افزایش سلامت خون گردد. با توجه به این که ارسال کارت یادآور به طور کلی بر مراجعه مجدد اهداکنندگان بار اول اصفهان موثر واقع شده است پیشنهاد می گردد برای همه اهداکنندگان بار اول پس از 3 یا 4 ماه کارت یادآور اهدای خون ارسال گردد (که روش مقرون به صرفه ای است) تا این افراد به اهداکننده مستمر تبدیل شده و قدم مثبتی برای تامین خون سالم برداشته شود.
کلید واژه: اهداکننده خون, انتخاب اهداکننده, کارت اهدا, ایران

لینک کمکی