فایل ورد بررسي روش هاي مختلف كاشت ارقام يونجه يكساله و تاثير آن بر ذخيره بذر خاك و عملكرد بيولوژيكي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد بررسي روش هاي مختلف کاشت ارقام يونجه يکساله و تاثير آن بر ذخيره بذر خاک و عملکرد بيولوژيکي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :9

به منظور مطالعه اثر روش کشت با عمیق کار پرسینگ دیم و سانتریفوژ بر حفظ ذخیره بذر خاک و عملکرد بیولوژیکی در 6 رقم یونجه یکساله, آزمایشی در سال های 1380 و 1381 در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در 2 سال در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی خرم آباد اجرا شد. به این ترتیب که 6 رقم یونجه یکساله به عنوان عامل اصلی و 2 روش کشت به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد روش کشت با عمیق کار پرسینگ دیم با تسریع در سبز شدن بذر استقرار مناسب تر گیاهچه ها و ایجاد تراکم گیاهی مطلوب دارای عملکرد بیولوژیکی, عملکرد دانه و بانک بذر خاک بهتر از روش کشت دستپاش است. رقم Caliph از گونه Medicage truncatula غنی ترین بانک بذر خاک را ایجاد کرد و رقم Rigidula از گونه Medicago rigidula دارای بیشترین عملکرد بیولوژیکی بود, ولی به دلیل دیررسی و عدم تکمیل دوره رشد زایشی خود دارای بانک بذر خاک ضعیفی بود.
کلید واژه: روش کشت, ذخیره بذر خاک, عملکرد بیولوژیک, یونجه یکساله

لینک کمکی