فایل ورد ارزيابي فني و اقتصادي روش آبياري قطره اي در گندم و مقايسه آن با روش آبياري سطحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد ارزيابي فني و اقتصادي روش آبياري قطره اي در گندم و مقايسه آن با روش آبياري سطحي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :12

به منظور ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای و مقایسه آن با آبیاری سطحی, آزمایشی به صورت استریپ اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل 12 ترکیب سطوح 3 فاکتور شامل دو طول 90 و 120 متر نوار به عنوان فاکتور افقی و دو دور آبیاری براساس 25 و 40 میلیمتر تبخیر از تشتک به عنوان فاکتور عمودی و تیمار فاصله لترال با سه سطح 0.5, 0.6 و 0.7 متر به عنوان کرت فرعی روی محصول گندم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد کرمانشاه در سال زراعی 82-1381 اجرا شد. عملکرد محصول, یکنواختی پخش آب و ارزیابی اقتصادی سیستم آبیاری قطره ای و سطحی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه آماری از بین ترکیبات مختلف, تیمار 70-40-90 (فاصله نوارها, درصد نیاز آبی, طول لترال) را با بیشترین عملکرد ترکیب تیماری برتر نشان داد. تحلیل اقتصادی دو روش آبیاری نشان داد هر چند نسبت منفعت به هزینه در آبیاری سطحی بیشتر از آبیاری قطره ای بدست آمد, اما بهره وری مصرف آب به ازای هر واحد آب مصرفی در آبیاری قطره ای (2.57) در مقایسه با روش سطحی (1.38) حدود دو برابر بود. نتایج این آزمایش اجرایی بودن روش آبیاری قطره ای درگندم را به خوبی نشان داد. با توجه به وسیع بودن آزمایش و اکتفا نکردن به شرایط مرسوم آزمایشات تحقیقاتی, نتایج این بررسی با اطمینان بسیار بیشتری قابل تعمیم خواهد بود. براساس این نتایج و سایر مزایای این سیستم های شامل صرفه جویی در منابع و مدیریت بهتر, ارزان تر و قابل کنترل تر گسترش این سیستم ها قابل توصیه می باشد.
کلید واژه: آبیاری سطحی, آبیاری قطره ای, ارزیابی اقتصادی, گندم

لینک کمکی